Ministarstvo rada namjerava i dalje provoditi program Zaželi

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike odgovorio je na “Inicijativu ZAŽELImo bolje uvjete za uspješniji Zaželi” najavom da i u budućem financijskom razdoblju 2021.-2027. namjeravaju provoditi Zaželi – program zapošljavanja žena kroz financiranje iz Europskog socijalnog fonda plus. Zapošljavanje im je jedan od prioriteta te će pri kreiranju budućih programa u razmatranje uzeti i prijedloge Inicijative.

Spomenutu inicijativu pokrenula je grupa provoditelja programa Zaželi s ciljem da potaknu nastavak programa zapošljavanja žena te da se uvjeti u javnim pozivima prilagode situacijama na terenu i poboljšaju kvalitetu provedbe projekta. Više na https://bit.ly/3qEnpIO.

Više...

Gerontodomaćice dobile dezificijens i rukavice za rad s korisnicima

S obzirom na preporuke za suzbijanje virusa Covid-19, Udruga PROMEZA osigurala je dezinfekcijska sredstva za održavanje higijene ruku i rukavice kako bi gerontodomaćice što sigurnije mogle pružati svoju uslugu korisnicima. Nabava opreme za rad potrebne za suzbijanje epidemije virusa osigurana je iz sredstava projekta Zaželi financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Više...

Inicijativa ZAŽELImo bolje uvjete za uspješniji Zaželi

Osam nositelja projekata programa Zaželi okupljenih u “Incijativu ZAŽELImo bolje uvjete za uspješniji Zaželi” uputila je Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike dopis s prijedlozima za izradu kvalitetnijih programa prilagođenih stanjem na terenu. Primarna intencija Inicijative je nastavak i unaprjeđenje projekta Zaželi. S obzirom na različite aktivnosti i područja djelovanja civilnih udruženja nositelja projekata u programu Zaželi, stavili su se na raspolaganje Ministarstvu u vidu suradnje, a u svrhu kvalitetne izrade budućih projekata financiranih iz Europskog socijalnog fonda u narednom proračunskom razdoblju.

Ideju da potrebe s terena “preliju” u buduće programe podržali su Liga protiv raka grada Drniša, Lokalna akcijska grupa Sjeverna Bilogora, Općina Topusko,  Udruga za promicanje međugeneracijske solidarnosti ( Udruga “Žene kosovske doline“, Udruga Život treće dobi, Savez sektora za zapošljavanje, neovisan život i cjelovitu integraciju osoba s invaliditetom Republike Hrvatske – Vukovar (SOIRH Vukovar), Ženska udruga “IZVOR“.

U nastavku je prijedlog upućen nadležnom Ministarstvu:

Projekt Zaželi provodi se od 2017. godine i kroz njega je do sada financirano više od 300 projekata kroz koje je zaposleno više od šest tisuća žena na poslovima održavanja kućanstava i potpore za više od 30 tisuća korisnika pomoći.

S obzirom da se projekt pokazao kao izuzetno uspješan intencija ove inicijative je da nositelji projekata podrže nastavak ovog i sličnih projekata u narednom programskom razdoblju 2021.-2027. te prenesu nadležnom Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike iskustva koja su stekli kroz provođenje projekta s naglaskom na isticanje pozitivnih rješenja (uvjeta) projekta te nedostataka koji su utjecali na samu uspješnost projekta Zaželi I i Zaželi II. Cilj dijeljenja iskustva s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (MRMSOSP) jest uskladiti uvjete budućih natječaja i javnih poziva s potrebama i stvarnim troškovima na terenu.

Inicijativa stavlja sljedeće točke na razmatranje u budućim uvjetima za prijavitelje za programskom razdoblje 2021-2027.;

 • Izmjene uvjeta u Zaželi 2 utječu na uspješnu realizaciju projekta na terenu uzimajući u obzir da su u vrijednost jediničnog troška 6665,99 kn  uključeni troškovi minimalne plaće (trošak bruto 2 plaće), prigodne nagrade (osobni primitci poput božićnice i regresa), troškovi prijevoza od mjesta stanovanja do mjesta rada te tijekom rada, troškovi opreme, troškovi osoblja za upravljanje projektom i administraciju, troškovi koordinacije žena, troškovi prijevoza za provođenje kontrola krajnjih korisnika, neizravni troškovi te troškovi kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za pružanje usluga krajnjim korisnicima, ukoliko je primjenjivo.
 • Svaka lokalna zajednica ima svoje specifičnosti te se uvelike razlikuju uvjeti za provođenje projekta u urbanim sredinama, njihovoj okolici i ruralnim sredinama.
 • U većem dijelu ruralnih sredina ne postoji nikakav javni prijevoz i upravo zbog njegovog nedostatka krajnjim korisnicima neizmjerno znači podrška gerontodomaćica i njihova mobilnost u donošenju potrepština, namirnica i lijekova, a osobito prijevoz do liječnika, banke, pošte, frizera, na laboratorijske pretrage i sl. S obzirom na minimalnu plaću zaposlenih žena, nemoguće je očekivati da bi one troškove goriva financirale iz plaće. Uzimajući u obzir trošak administriranja i upravljanja projektom, koordinaciju na terenu te kontrolu krajnjih korisnika, opet s naglaskom na ruralna područja, vrijednost jediničnog troška je nedostatna za kvalitetno provođenje projekta što bi posljedično moglo utjecati na zainteresiranost nositelja projekta za provođenje projekta, osobito u ruralnim dijelovima u kojima je značaj projekta Zaželi veći od prosjeka.
 • Bicikl kao prijevozno sredstvo poželjan je i prihvatljiv u nekim sredinama. No teško je iskoristiv u teritorijalno razvedenim ruralnim sredinama čija konfiguracija terena (uzbrdice) otežava kretanje, osobito u ljetnim mjesecima. Pri tome treba imati u vidu da su projektom obuhvaćene i žene starije od 50 godina te treba voditi računa o njihovoj kondicijskoj i zdravstvenoj spremnosti. Budžet za kupnju bicikla s ograničenjem od 1500 kuna po biciklu utječe na kvalitetu pri nabavi, a samim tim i na mogućnosti koje postiže u prometu.
 • PRIJEDLOZI: Izuzeti putne troškove iz jediničnog troška. Ostaviti mogućnost nositeljima projekta da planiraju prijevoz pripadnicama ciljane skupine do krajnjih korisnika kupnjom mjesečne karte za javni prijevoz (za područja gdje je moguće) i osobnim vozilom u ruralnim, teško dostupnim dijelovima, odnosno tijekom zimskih mjeseci (za pripadnice ciljane skupine koje koriste bicikl) te trošak prijevoza krajnjih korisnika do liječnika, banke, pošte, frizera, na laboratorijske pretrage i sl. što im je potrebno u sklopu podrške za povećanje kvalitete života. Prijevoz do spomenutih usluga dijelu krajnjih korisnika potpuno je onemogućen i pomoć pripadnica ciljane skupine od izuzetne je važnosti. Stavkom putnih troškova obuhvatiti trošak prijevoza zaposlenih na poslovima administracije i upravljanja projektom
 • Uvesti mogućnost kupnje električnih bicikala do cjenovnog limita od 10.000 kn s uključenim troškovima održavanja u provedbenom periodu.
 • Uvesti mogućnost periodične provedbe javnozdravstvenih akcija za krajnje korisnike projekta, poput kontrole tlaka, mjerenja šećera i ostalih aktivnosti usko vezanih uz podizanje zdravstvenog stanja stanovništva.
 • Potpora krajnjim korisnicima u vidu paketa s potrepštinama za osobnu i higijenu u domaćinstvu dobar je i poželjan aspekt projekta Zaželi jer, uz pomoć korisnicima, osigurava ciljanoj skupini sredstva za rad. Osiguranje paketa s higijenskim potrepštinama nije nužno na mjesečnoj bazi s obzirom na njihovu potrošnju.
 • PRIJEDLOG: Dostatna je dostava higijenskih potrepština svaki drugi mjesec ili kvartalno, ovisno o vrijednosti i sadržaju samih paketa.
 • Krajnji korisnici su uglavnom osobe starije životne dobi, a žene, pripadnice ciljane skupine starije od 50 godina nisu nužno u najboljoj fizičkoj formi dok održavanje domaćinstva zahtjeva i teže fizičke poslove kao što su košnja trave, priprema drva, čišćenje snijega i sl. Također, održavanje domaćinstva uvjetnim za život zahtjeva sitne popravke (zamjena slavine, čišćenje bojlera, učvršćivanje namještaja, popravak aparata i sl. popravci koji nastanu „zamorom materijala“) što većina krajnjih korisnika ne može organizirati ili zbog nedostatka financijskih sredstava ili zbog nedostupnosti osposobljenih majstora u neposrednoj blizini.
 • PRIJEDLOG: Otvoriti mogućnost ili zaposlenja kućnog majstora na projektu ili angažiranja vanjske usluge za spomenute i slične poslove u određenoj vrijednosti po krajnjem korisniku (npr. 1000 kn godišnje po korisniku).
 • Visina troškova osoblja na upravljanju projektom i administracijom drastično se razlikuje u uvjetima za projekt Zaželi 1 i Zaželi 2 u kojem je obuhvaćena jediničnim troškom što može dovesti do demotivacije kvalitetnih stručnih kapaciteta pri pripremi i provedbi projekata od izuzetne važnosti za društvenu zajednicu. Kalkulacija troška osoblja nužno treba korespondirati s realnim troškovima i minimalnom cijenom rada potrebnog za postizanje danih ciljeva poziva i područja aktivnosti. Polazišne osnove modela upravljanja nužno je temeljiti na osiguranju stručnih ljudskih kapaciteta, uključivanju vanjskih stručnih eksperata, aktivista i volontera kao odlučujućeg faktora uspješnog planiranja, provedbe i održivosti te poželjnih (dugo)trajnih učinaka i utjecaja na ostvarivanje postavljenih strateških ciljeva.
 • PRIJEDLOZI: Zadržati uvjete financiranja troškova osoblja sukladno javnom pozivu Zaželi 1.
 • Uvesti mogućnost obrazovanja/dodatne edukacije zaposlenih na provedbi projekta.
Više...

Uz pakete higijenskih potrepština podjeljeni i bicikli

Prilikom redovite mjesečne podjele paketa s higijenskim potrepštinama za krajnje korisnike projekta “Samo zaželi posao” podjeljeni su bicikli za pripadnice ciljane skupine, žene koje rade kao gerontodomaćice.

Gerontodomaćica Mirjana isprobala je funkcionalnost bicikla

Projektom je predviđena nabavka šest bicikala za potrebe prijevoza zaposlenica na projektu.

Projekt „Samo zaželi posao“ u stopostotnom iznosu od 4.513.937,08 kuna financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a provodi se u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Kutina i Centrom za socijalnu skrb Kutina.

Njime je kroz dvije godine osigurano zaposlenje dvadeset žena sa završenom najviše srednjom školom, starijih od 50 godina, koje pružaju potporu u kućanstvu za više od osamdeset starijih osoba kojima je pomoć potrebna.

Više...

Kako napreduje projekt Zaželi znat će se uskoro: pratimo gerontodomaćice u obavljanju njihovih poslova

Vesna, Ružica, Mirjana i Ljubica@zaželi

Video dokumentiranje projekta Samo zaželi posao nastavljeno je i tijekom kolovoza. Film prati gerontodomaćice i njihove korisnike kroz provođenje projekta Zaželi, a prikupljanje dokumentarnog materijala počelo je s provođenjem projekta Samo zaželi posao u studenom. Film prati gerontodomaćice u obavljanju njihovog posla te njihove korisnike kojima je potrebna pomoć u kući. Prikupljanje i video dokumentiranje materijala uz prateću logistiku financirno je iz budžeta za promidžbu projekta Samo zaželi posao sufinaciranog iz Europskog socijalnog fonda.

Više...

Drugi kadar prvi put: nastavljeno video dokumentiranje projekta brige za starije i nemoćne

Ranije započeto prikupljanje dokumentarnog video materijala, nastavljeno je studijskim snimanjem gerontodomaćica. Plan snimanja pomaknule su epidemiološke mjere karantene i zabrane kretanja te je snimanje umjesto u ožujku nastavljeo u svibnju i to snimanjem pod mjerama opreza na sigurnoj udaljenosti. Ranijim aktericama filma Ljubici, Mirjani i Vesni ovaj su se put pridružile Slavica i Ružica.

Film će pratiti gerontodomaćice i njihove korisnike kroz provođenje projekta Zaželi, a prikupljanje dokumentarnog materijala počelo je s provođenjem projekta Samo zaželi posao u studenom. Film prati gerontodomaćice u obavljanju njihovog posla te njihove korisnike kojima je potrebna pomoć u kući. Film se financira iz budžeta za promidžbu projekta Samo zaželi posao sufinaciranog iz Europskog socijalnog fonda.

Više...

Korisnici dobili pakete s higijenskim potrepštinama

Paketi s higijenskim potrepštinama podijeljeni su korisnicima koji su dio projekta Samo zaželi posao. Dostava paketa malo je kasnila zbog mjera prevencije za vrijeme pandemije koronavirusa te je jako obradovala korisnike kojima je to bio prvi, beskontaktni i na daljinu, susret s njihovim gerontodomaćicama nakon perioda karantene.

Dio projekta Zaželi je opskrba korisnika higijenskim potrepštinama te će 80 korisnika Udruge PROMEZA mjesečno, dvomjesečno i polugodišnje dobivati različite tipizirane “higijenske pakete”. Mjesečni paket A sadrži sredstva za pranje suđa, masnoće i kamenca, spužvice, papirnate ručnike i toaletni papir. Dvomjesečni paket B sadrži sapun, šampon, gel za tuširanje, pastu za zube, kremu za ruke, deterdžent za rublje i omekšivač. U paketu C su metla i ostali primor za čišćenje poda, solna kiselina i rukavice te će korisnicima biti dostavljan dva puta godišnje.

Sve potrepštine financirane su sredstvima za projekt Samo zaželi posao sufinaciranog iz Europskog socijalnog fonda.

Više...
Ljubica je i ranije radila kao gerontodomaćica jer je veseli sreća ljudi kojima pomaže

Gerontodomaćice u filmu Samo zaželi posao

Udruga PROMEZA započela je snimanje dokumentarnog filma koji prati gerontodomaćice i njihove korisnike kroz provođenje projekta Zaželi, a prikupljanje dokumentarnog materijala počelo je s provođenjem projekta Samo zaželi posao u studenom. Film prati gerontodomaćice u obavljanju njihovog posla te njihove korisnike kojima je potrebna pomoć u kući. Led pred kamerom su probile Vesna, Ljubica i Mirjana sa svojim korisnicima. Svi su filmsku ekipu srdačno ugostili  s jednim ciljem-da pokažu značaj koji projekt Zaželi ima u zajednici zapošljavajući teško zapošljive žene i pomažući onima koji više ne mogu samostalno obavjati nužne poslove. Film se financira iz budžeta za promidžbu projekta Samo zaželi posao sufinaciranog iz Europskog socijalnog fonda.

Više...

Predstavljen projekt Samo zaželi posao, 20 žena počele su raditi kao gerontodomaćice

Udruga PROMEZA predstavila je danas, u Gradskoj vijećnici grada Kutine, projekt „Samo zaželi posao“ kojim je od 1. studenoga 2019. godine 20 žena zaposleno kao gerontodomaćice za 80 korisnika, starijih osoba kojima je potrebna pomoć u kući. Slabije zapošljive žene, starije od 50 godina, bit će zaposlene dvije godine.

– Veselimo se provođenju projekt na području grada Kutine gdje smo dobili podršku partnera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Centra za socijalnu skrb i Grada Kutine. Osobito mi je veselje što su žene zadovoljne te se osjeti dobra atmosfera što će svakako pridonjeti zadovoljstvu naših korisnika – kazala je Jasna Buljić, voditeljica projekta.

Gradonačelnik Kutine Zlatko Babić izrazio je zadovoljstvo što  se projekt provodi na području Kutine te će, osim zaposlenju žena, pridonjeti kvaliteti života starijih osoba te najavo da će i Grad aplicirati za sredstva iz projekta Zaželi.

Mihaela Munko, v.d. predstojnice HZZ-a Kutina koji je kao partner projekta sudjelovao u odabiru zaposlenih žena, naglasila je da je ovakav projekt od iznimne važnosti za sprječavanje dugotrajne nezaposlenosti.

– Kroz dvije godine koliko se projekt Zaželi provodi na našem području, 165 žena je manje na popisu nezaposlenih, a pomoć je dobilo 660 korisnika – kazala je Munko.

Ljubica Jenej, jedna od žena zaposlenih na projektu, istaknula je značaj rada na zadovoljstvo žena koje teško dolaze do posla i veselje zajedničkog rada s kolegicama i korisnicima kojima pomoć u kući.

Projektom „Samo zaželi posao“ 20 žena s područja Kutine zaposleno je na poslovima gerontodomaćice za 80 starijih osoba kojima je pomoć potrebna te su osigurana sredstva, do sedam tisuća kuna, za dodatnu edukaciju ili prekvalifikaciju žena. Projektom su osigurane i higijenske potrepštine za svakog korisnika u iznosu od 200 kuna mjesečno. Vrijednost projekta je 4.513.937,08 kuna, a sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Više...