Samo zaželi posao

Projekt „Samo zaželi posao“ u stopostotnom iznosu od 4.513.937,08 kuna financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a provodi se u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Kutina i Centrom za socijalnu skrb Kutina.

„Samo zaželi posao“ provodi od lipnja 2019. do prosinca 2021. godine, a njime je kroz dvije godine osigurano zaposlenje dvadeset žena sa završenom najviše srednjom školom, starijih od 50 godina, koje će pružati potporu osamdeset starijih ili osoba u nepovoljnom položaju u njihovom svakodnevnom životu.

Osim ekonomske sigurnosti zaposlenih žena, projektom se prevenira institucionalizacija krajnjih korisnika. Osigurana su i sredstva za dodatnu edukaciju ili prekvalifikaciju zaposlenih žena čime će se povećati njihova konkurentnost na tržištu rada

Projekt „Samo zaželi posao“, vrijedan 4.513.937,08 kuna, sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projektom je osigurana skrb i bolja kvaliteta života za 80 starijih osoba.
Projekt se provodi u suradnji s HZZ-om i Centrom za socijalnu skrb grada Kutine.
Projekt “Samo zaželi posao” traje od lipnja 2019. do prosinca 2021. godine.
Kroz projekt “Samo zaželi posao” je zaposleno 20 žena.
Projektom je osigurana dodatna edukacija žena.
Izradu web stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Udruge za promicanje međugeneracijske solidarnosti PROMEZA