U sklopu rada posudionice Udruge za međugeneracijsku solidarnost (Udruga PROMEZA), Udruga donira pelene za odrasle. Na raspolaganju u posudionici Udruga ima štake i toaletna kolica koja ustupa na korištenje.

Ujedno Udruga zahvaljuje donatorima koji su stavili na raspolaganje donirana pomagala.

Za dodatne informacije nazvati 091 546 6372.

Toaletna kolica
Pelene za odrasle