Sporom sporošću rješavaju se prijave projekata na programe koji se financiraju iz sredstava fondova Europske unije, pokazalo se analizom javnih poziva usmjerenih uglavnom civilnim udruženjima s naglaskom na socijalni programski djelokrug. Analizom smo obuhvatili osam programa od 2019. do 2021. godine.

U nekim slučajevima od najave javnog poziva do potpisa ugovora prošlo je čak dvije godine, dok uglavnom prijavitelji na odobrenje projekta čekaju od 10 mjeseci do godine dana. Pri tome su prilično promašene procjene nadležnih o početku i završetku javnih poziva pa su brojne odgode, bilo da je riječ o početku poziva ili okončanju istih.

Prijavitelji kroz to vrijeme prvo čekaju otvaranje javnih poziva, prate njihove odgode pri tome – prema potrebi – prilagođavaju natječajnu dokumentaciju, iščekuju odluku jer im je financiranje presudno za rad, a izvjesno je da se kroz tako dugo razdoblje za donošenje odluke mijenja i situacija na terenu za koju su predviđeni projekti.

Javni poziv Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice – vrijedan 120 milijuna bio je najavljen za 4. Siječnja 2021. godine. U prosincu 2020. odgođen je na 25. siječnja 2021. Udruge su se pripremale za prijavu prema raspisanim uvjetima i čekale otvaranje poziva, s obzirom da se prijave vrednuju prema vremenu zaprimanja i javni pozivi u pravilu budu zatvoreni u roku dan-dva od otvaranja poziva. U međuvremenu se provoditelj, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, sjetio – za pretpostaviti je zbog velikog broja upita zainteresiranih na tu temu – da nije potrebno predavati financijski izvještaj za prethodnu godinu. Naime, u uvjetima se tražila ta potvrda, a s obzirom da je bio početak 2021. godine još nije bio istekao rok (28. veljače) za predaju financijskog izvještaja za 2020. te nije bilo ni obaveze da prijavitelj mora imati traženu potvrdu.

Odmah potom, odgađa se početak poziva na 15. veljače, da bi se zatim sjetili kako je program idealan za reakciju za aktivnosti udruga u potresom pogođenim područjima. Gotovo mjesec dana nakon potresa dodaje se nova – Treća skupina za financiranje, a 19 dana prije raspisivanja poziva.

Podsjetimo se, prije toga je provoditelj početak – unaprijed najavljenog javnog poziva – odgodio u tri navrata; s početnog 4. siječnja na 15. veljače, za 42 dana. A sada se prijaviteljima daje da u 19 dana pripreme i ispune opsežnu dokumentaciju i ostvare suradnju s partnerima. Još uvijek nema nijedne odluke o financiranju iako je javni poziv za Treću skupinu ponovno otvoren 23. lipnja. Nejasno je li trebalo četiri i pol mjeseca da se utvrdi kako nijedna prijava nije zadovoljila uvjete ili se nitko nije prijavio. No to bi valjda bilo jasnije ranije. Nije donesena nijedna odluka ni za prijavitelje u drugim skupinama, a postavlja se pitanje razine svrsihodnosti prijavljenih projekata koji su nastali kao rješenja na situacije u mikro zajednicama, a u kojima se situacija mijenja. Primjerice, potrebe i rješenja za situacije nastale odmah nakon potresa nisu jednake onima koje će biti šest mjeseci ili godinu dana nakon toga, a kada će biti donesena odluka nadležnih.

Da nije Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva iznimka pri “efikasnom” rješavanju projekata značajnih za zajednicu pokazuje program “Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza, vrijedan 616.200.000 kn, čiji je provoditelj bilo Ministarstvo regionalnog razvoja. Iz tablice objavljenih ugovora jasno je da je javni poziv bio raspisan 24. svibnja 2019. Tablica s ugovorima objavljena je, pak, 23. travnja 2021. Dvije godine od poziva do ugovora! No, s obzirom na višekratne odgode objave javnog poziva isti je zapravo otvoren 15. listopada 2019. tako da je  Ministarstvu, realno, za rješavanje prijava trebalo 18 mjeseci i 14 dana. Financijsku potporu za programe ostvarilo je 60 prijavitelja. Prosječno statistički rješavana su tri ugovora mjesečno!

Bez obzira na manjkave kapacitete zaposlenih na EU programima, što se često zna čuti od nadležnih institucija, provjere i eliminaciju nevaljanih prijava i dodatnih provjera, prosječna pozitivna rješenost od tri predmeta mjesečno šokira. Osobito zaposlene u privatnom sektoru i udrugama čiji rad i kvaliteta uvelike ovise o projektnom financiranju. Pri tome je šest puta bilo odgođeno donošenje odluke pa je upitna i kvaliteta procjene za obavljanje vlastitog posla.

Za program “Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu iz nadležnosti Ministarstva rada bilo je potrebno da prijavitelji 11 i pol mjeseci pričekaju da vide hoće li njihovi projekti biti održivi. Odobren je 31 ugovor. Od 3. kolovoza 2020. do 21. srpnja 2021. Njihovo statističko prolazno vrijeme je također oko tri ugovora mjesečno.

U slučaju programa “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a”, kojeg je provodila Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, također je karakteristična odgoda početnog otvaranja poziva te niz od sedam obustava ponovnog otvaranja poziva, a za prve odluke trebalo je pričekati 10 i pol mjeseci. Od 27. srpnja 2020. do 7. lipnja 2021. Tada je objavljeno 17 sufinanciranih projekata. Prosjek od niti dva odobrena projekta mjesečno. Mjesec i pol nakon, objavljeni su još odobreni ugovori za 20 prijavitelja. Dakle, u godinu dana rastegnula se obrada za 37 projekata, a prijavitelji su živjeli u iščekivanju hoće li odraditi posao koji su planirali i kakve su preinake potrebne da prilagodi okolnostima godinu dana nakon osmišljavnja plana rada.

Slično je i s programom “Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza III“ iz domene Ministarstva demografje gdje se na objavu 11 ugovora o dodjeli sredstava čekalo više od godinu dana. Od 22. travnja 2020. do 30. travnja 2021.

Još se duže čekalo na financijski blagoslov iz EU fondova u programu “Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb”. Program je namjenjen lokalnoj samoupravi preko provoditelja Ministarstva rada.

Za prve odluke, 16 odobrenih ugovora, čekalo se 11 mjeseci. Od 20. siječnja do 16. prosinca 2020. Obustave poziva po različitim grupama prijavitelja (7 grupa, za svaki grad po jedna) višekratno su se produživale, da bi tek 9. prosinca 2020., nakon gotovo 11 mjeseci, Ministarstvo raščlanilo s koliko slobodnog novca još raspolaže te ponovno otvorilo javni poziv samo za jednu grupu prijavitelja.

13. kolovoza 2021., više od godinu i pol nakon objave poziva, posao je priveden kraju i objavljen je popis ugovora. Ukupno 42 ugovora.

 Dojam sretnije dinamike odlučivanja pokazao se u pozivu “Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije” provoditelja Ministarstva rada. Od objave u lipnju 2020. do prvih odluka o financiranju prošlo je samo 4 mjeseca, no samo za tri ugovora. Otprilike po jedan mjesečno. Deset mjeseci po objavi poziva, objavljeno je još 9 potpisanih ugovora. Ukupno 12 ugovora kroz deset mjeseci pregleda dokumentacije prijavljene na poziv iz lipnja 2020.

EU fondovi su izdašan i stabilan budžet za socijalnu podršku i razvoj usluga u zajednici, oslonac su za opstojnost i rad udruga, programi koji se raspisuju također su dobra podloga za razvoj projekata. No kad se dođe do operativne provedbe posredničkih tijela, iz navedenog se da iščitati da brzina rješavanja prijavljenih projekata u nadležnim institucijama usporava aktivnosti na terenu te prijavitelje stavlja u nezavidne situacije iščekivanja i preispitivanja projekata osmišljenih u datom vremenu i okolnostima. Otvara se prostor neizvjesnosti održivosti organizacija civilnog društva, financijske opstojnosti i aktivnosti u lokalnim sredinama, stalnog iščekivanja otvaranja natječajnih poziva, praćenja promjena uvjeta i izmjena dokumentacije, nužnost brzih reakcija i prilagodbe. Za razliku od prijavitelja koji moraju pri prijavi projekta biti brzi, jasni i precizni, s nultom mogućnošću pogreške žele li ostvariti potporu, države institucije uzimaju si vrijeme u ogromnom raskoraku s realnošću i životom na terenu.