Slijedom primjedbe jedne umirovljenice Udruzi PROMEZA da joj nije isplaćen COVID-dodatak, kojemu je cilj bio ublažiti posljedice uzrokovane epidemijom virusa COVID-19, iako joj je mirovina 2100 kuna, provjerili smo kakvo je stanje s isplatama pomoći umirovljenicima.

Prema podacima HZMO-a samo je 27 posto umirovljenika s mirovinom do 1500 kuna dobilo COVID-dodatak od 1200 kuna. Nejasan je nesrazmjer u kategoriji umirovljenika od 3000 do 4000 kuna s obzirom da je pravo na dodatak od  400 kuna ostvarilo 3900 umirovljenika (2 posto) više nego je osiguranika.

Iznos mirovine Broj osiguranika Isplaćen COVID dodatak Udio isplate dodatka  
do 1500 263.740 70.965 27%
1500-
2000
151.440 115.414 76%
2000-
3000
356.294 323.284 90%
3000-
4000
196.826 200.726

Prema informaciji od HZMO-a, odstupanja u broju primatelja mirovine i onih koji su ostvarili pravo na dodatak uvjetovano je Odlukom Vlade RH koja definira da se u obzir ne uzima samo iznos mirovine, već ukupno mirovinsko primanje do granice od 4000 kuna. U ukupan iznos se uračunava iznos mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, iznos dokupljene mirovine čija je isplata preuzeta prema Zakonu o nastavku isplate dokupljenih mirovina i drugi dodatci koji se isplaćuju uz mirovinu, osim naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplatka za pomoć i njegu.

Zaključak iz navedenog je da više od 70 posto umirovljenika s mirovinom do 1500 kuna ima dodatke s kojima im primanja premašuju 4000 kuna.

Umirovljenicima koji uz mirovinu ostvarenu u Hrvatskoj dobivaju i mirovinu iz inozemstva u obzir se uzimaju oba primanja koja, za ostvarenje prava, nisu smjela prijeći iznos od 4000 kuna, a za ostvarenje prava nužno je bilo da dostave dokaz o iznosu inozemne mirovine za mjesec ožujak.

Umirovljenica, s početka ovog teksta, svoj dodatak nije dobila jer je nije dostavila izjavu o iznosu inozemne mirovine odnosno izjavu da ne prima inozemnu mirovinu. Gospođa, kako nam je objasnila, nije bila svjesna da se navedeno traži od nje s obzirom da joj se dio inozemne mirovine isplaćuje upravo preko HZMO-a koji ujedno i traži navedenu izjavu. Uz to, navodi nam gospođa, nije bi ni bila u mogućnosti dostaviti traženo jer je u travnju hospitalizirana zbog teškog zdravstvenog stanja i još uvijek se nalazi u bolnici. Iz HZMO-a su joj odgovorili da nema pravo retroaktivno dobiti dodatak s obzirom da je rok za dostavu tražene izjave prošao 30. lipnja 2021.

Isplata COVID-dodatka
Datum isplate Broj korisnika Iznos isplate
30.4.2021 652.341 423.944.500,00 kn
do 1.500,00 kuna 63.100 75.720.000,00 kn
od 1.500,01 do 2.000,00 kuna 105.337 94.803.300,00 kn
od 2.000,01 do 3.000,00 kuna 299.298 179.578.800,00 kn
od 3.000,01 do 4.000,00 kuna 184.606 73.842.400,00 kn
12.7.2021 i 15.7.2021 57.468 38.909.600,00 kn
do 1.500,00 kuna 7.742 9.290.400,00 kn
od 1.500,01 do 2.000,00 kuna 9.950 8.955.000,00 kn
od 2.000,01 do 3.000,00 kuna 23.769 14.261.400,00 kn
od 3.000,01 do 4.000,00 kuna 16.007 6.402.800,00 kn
30.7.2021 600 445.300,00 kn
do 1.500,00 kuna 123 147.600,00 kn
od 1.500,01 do 2.000,00 kuna 127 114.300,00 kn
od 2.000,01 do 3.000,00 kuna 217 130.200,00 kn
od 3.000,01 do 4.000,00 kuna 133 53.200,00 kn