S obzirom na preporuke za suzbijanje virusa Covid-19, Udruga PROMEZA osigurala je dezinfekcijska sredstva za održavanje higijene ruku i rukavice kako bi gerontodomaćice što sigurnije mogle pružati svoju uslugu korisnicima. Nabava opreme za rad potrebne za suzbijanje epidemije virusa osigurana je iz sredstava projekta Zaželi financiranog iz Europskog socijalnog fonda.