Na poticaj Udruge PROMEZA, osam nositelja projekata programa Zaželi okupilo se u “Incijativu ZAŽELImo bolje uvjete za uspješniji Zaželi” i uputilo Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike dopis s prijedlozima za izradu kvalitetnijih programa prilagođenih stanjem na terenu. Primarna intencija Inicijative je nastavak i unaprjeđenje projekta Zaželi. S obzirom na različite aktivnosti i područja djelovanja civilnih udruženja nositelja projekata u programu Zaželi, stavili su se na raspolaganje Ministarstvu u vidu suradnje, a u svrhu kvalitetne izrade budućih projekata financiranih iz Europskog socijalnog fonda u narednom proračunskom razdoblju.

Ideju da potrebe s terena “preliju” u buduće programe podržali su Liga protiv raka grada Drniša, Lokalna akcijska grupa Sjeverna Bilogora, Općina Topusko,  Udruga za promicanje međugeneracijske solidarnosti ( Udruga “Žene kosovske doline“, Udruga Život treće dobi, Savez sektora za zapošljavanje, neovisan život i cjelovitu integraciju osoba s invaliditetom Republike Hrvatske – Vukovar (SOIRH Vukovar), Ženska udruga “IZVOR“.

U nastavku je prijedlog upućen nadležnom Ministarstvu:

Projekt Zaželi provodi se od 2017. godine i kroz njega je do sada financirano više od 300 projekata kroz koje je zaposleno više od šest tisuća žena na poslovima održavanja kućanstava i potpore za više od 30 tisuća korisnika pomoći.

S obzirom da se projekt pokazao kao izuzetno uspješan intencija ove inicijative je da nositelji projekata podrže nastavak ovog i sličnih projekata u narednom programskom razdoblju 2021.-2027. te prenesu nadležnom Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike iskustva koja su stekli kroz provođenje projekta s naglaskom na isticanje pozitivnih rješenja (uvjeta) projekta te nedostataka koji su utjecali na samu uspješnost projekta Zaželi I i Zaželi II. Cilj dijeljenja iskustva s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (MRMSOSP) jest uskladiti uvjete budućih natječaja i javnih poziva s potrebama i stvarnim troškovima na terenu.

Inicijativa stavlja sljedeće točke na razmatranje u budućim uvjetima za prijavitelje za programskom razdoblje 2021-2027.;

 • Izmjene uvjeta u Zaželi 2 utječu na uspješnu realizaciju projekta na terenu uzimajući u obzir da su u vrijednost jediničnog troška 6665,99 kn  uključeni troškovi minimalne plaće (trošak bruto 2 plaće), prigodne nagrade (osobni primitci poput božićnice i regresa), troškovi prijevoza od mjesta stanovanja do mjesta rada te tijekom rada, troškovi opreme, troškovi osoblja za upravljanje projektom i administraciju, troškovi koordinacije žena, troškovi prijevoza za provođenje kontrola krajnjih korisnika, neizravni troškovi te troškovi kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za pružanje usluga krajnjim korisnicima, ukoliko je primjenjivo.
 • Svaka lokalna zajednica ima svoje specifičnosti te se uvelike razlikuju uvjeti za provođenje projekta u urbanim sredinama, njihovoj okolici i ruralnim sredinama.
 • U većem dijelu ruralnih sredina ne postoji nikakav javni prijevoz i upravo zbog njegovog nedostatka krajnjim korisnicima neizmjerno znači podrška gerontodomaćica i njihova mobilnost u donošenju potrepština, namirnica i lijekova, a osobito prijevoz do liječnika, banke, pošte, frizera, na laboratorijske pretrage i sl. S obzirom na minimalnu plaću zaposlenih žena, nemoguće je očekivati da bi one troškove goriva financirale iz plaće. Uzimajući u obzir trošak administriranja i upravljanja projektom, koordinaciju na terenu te kontrolu krajnjih korisnika, opet s naglaskom na ruralna područja, vrijednost jediničnog troška je nedostatna za kvalitetno provođenje projekta što bi posljedično moglo utjecati na zainteresiranost nositelja projekta za provođenje projekta, osobito u ruralnim dijelovima u kojima je značaj projekta Zaželi veći od prosjeka.
 • Bicikl kao prijevozno sredstvo poželjan je i prihvatljiv u nekim sredinama. No teško je iskoristiv u teritorijalno razvedenim ruralnim sredinama čija konfiguracija terena (uzbrdice) otežava kretanje, osobito u ljetnim mjesecima. Pri tome treba imati u vidu da su projektom obuhvaćene i žene starije od 50 godina te treba voditi računa o njihovoj kondicijskoj i zdravstvenoj spremnosti. Budžet za kupnju bicikla s ograničenjem od 1500 kuna po biciklu utječe na kvalitetu pri nabavi, a samim tim i na mogućnosti koje postiže u prometu.
 • PRIJEDLOZI: Izuzeti putne troškove iz jediničnog troška. Ostaviti mogućnost nositeljima projekta da planiraju prijevoz pripadnicama ciljane skupine do krajnjih korisnika kupnjom mjesečne karte za javni prijevoz (za područja gdje je moguće) i osobnim vozilom u ruralnim, teško dostupnim dijelovima, odnosno tijekom zimskih mjeseci (za pripadnice ciljane skupine koje koriste bicikl) te trošak prijevoza krajnjih korisnika do liječnika, banke, pošte, frizera, na laboratorijske pretrage i sl. što im je potrebno u sklopu podrške za povećanje kvalitete života. Prijevoz do spomenutih usluga dijelu krajnjih korisnika potpuno je onemogućen i pomoć pripadnica ciljane skupine od izuzetne je važnosti. Stavkom putnih troškova obuhvatiti trošak prijevoza zaposlenih na poslovima administracije i upravljanja projektom
 • Uvesti mogućnost kupnje električnih bicikala do cjenovnog limita od 10.000 kn s uključenim troškovima održavanja u provedbenom periodu.
 • Uvesti mogućnost periodične provedbe javnozdravstvenih akcija za krajnje korisnike projekta, poput kontrole tlaka, mjerenja šećera i ostalih aktivnosti usko vezanih uz podizanje zdravstvenog stanja stanovništva.
 • Potpora krajnjim korisnicima u vidu paketa s potrepštinama za osobnu i higijenu u domaćinstvu dobar je i poželjan aspekt projekta Zaželi jer, uz pomoć korisnicima, osigurava ciljanoj skupini sredstva za rad. Osiguranje paketa s higijenskim potrepštinama nije nužno na mjesečnoj bazi s obzirom na njihovu potrošnju.
 • PRIJEDLOG: Dostatna je dostava higijenskih potrepština svaki drugi mjesec ili kvartalno, ovisno o vrijednosti i sadržaju samih paketa.
 • Krajnji korisnici su uglavnom osobe starije životne dobi, a žene, pripadnice ciljane skupine starije od 50 godina nisu nužno u najboljoj fizičkoj formi dok održavanje domaćinstva zahtjeva i teže fizičke poslove kao što su košnja trave, priprema drva, čišćenje snijega i sl. Također, održavanje domaćinstva uvjetnim za život zahtjeva sitne popravke (zamjena slavine, čišćenje bojlera, učvršćivanje namještaja, popravak aparata i sl. popravci koji nastanu „zamorom materijala“) što većina krajnjih korisnika ne može organizirati ili zbog nedostatka financijskih sredstava ili zbog nedostupnosti osposobljenih majstora u neposrednoj blizini.
 • PRIJEDLOG: Otvoriti mogućnost ili zaposlenja kućnog majstora na projektu ili angažiranja vanjske usluge za spomenute i slične poslove u određenoj vrijednosti po krajnjem korisniku (npr. 1000 kn godišnje po korisniku).
 • Visina troškova osoblja na upravljanju projektom i administracijom drastično se razlikuje u uvjetima za projekt Zaželi 1 i Zaželi 2 u kojem je obuhvaćena jediničnim troškom što može dovesti do demotivacije kvalitetnih stručnih kapaciteta pri pripremi i provedbi projekata od izuzetne važnosti za društvenu zajednicu. Kalkulacija troška osoblja nužno treba korespondirati s realnim troškovima i minimalnom cijenom rada potrebnog za postizanje danih ciljeva poziva i područja aktivnosti. Polazišne osnove modela upravljanja nužno je temeljiti na osiguranju stručnih ljudskih kapaciteta, uključivanju vanjskih stručnih eksperata, aktivista i volontera kao odlučujućeg faktora uspješnog planiranja, provedbe i održivosti te poželjnih (dugo)trajnih učinaka i utjecaja na ostvarivanje postavljenih strateških ciljeva.
 • PRIJEDLOZI: Zadržati uvjete financiranja troškova osoblja sukladno javnom pozivu Zaželi 1.
 • Uvesti mogućnost obrazovanja/dodatne edukacije zaposlenih na provedbi projekta.