Udruga PROMEZA raspisala je natječaj za nabavu higijenskih paketa za 80 korisnika tijekom dvije godine. Natječaj je aktualan do 28. veljače 2020. nakon čega će biti donesena odluka o najpovoljnijem dobavljaču.

Odluka o odabiru donesena je 10. ožujka 2020. kojom je, kao najpovoljnija, prihvaćena ponuda Narodnih novina d.d. u isnosu od 203.837,60 kuna.