Udruga za promicanje međugeneracijske solidarnosti (Udruga PROMEZA)

Neprofitna je udruga osnovana 2015. godine s ciljem promicanja kvalitete života osoba treće životne dobi. Niz godina Udruga je djelovala na volonterskoj bazi te je organizirala tribine i informirala starije osobe o pravima i institucionalnim podrškama koje imaju na nacionalnoj i lokalnoj razini u gradu Zagrebu.

Kroz zaposlenje na projektu “Samo zaželi posao” dugo nezaposlene žene s područja Kutine će steći iskustvo potpore podrške starijim osobama te će imati priliku dodatnim obrazovanjem ili prekvalifikacijom povećati vlastitu konkurentnost na tržištu rada u svojoj zajednici. Kroz kompatibilne programe (samo)zapošljavanja kasnije će svoje iskustvo i uslugu moći staviti u funkciju čime će i nakon završetka projekta pridonijeti aktivaciji osoba u nepovoljnom položaju s ciljem smanjenja njihove dugotrajne nezaposlenosti i smanjenjem siromaštva i socijalne isključenosti.

Krajnji korisnici, odnosno starije ili osobe u nepovoljnom položaju dobit će adekvatnu brigu čime će se prevenirati prerana institucionalizacija i poboljšavati njihova kvaliteta života. Projektom “Samo zaželi posao” za krajnje korisnike su osigurane kućanske higijenske potrepštine u iznosu do 200 kuna mjesečno.

Izradu web stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Udruge za promicanje međugeneracijske solidarnosti PROMEZA